Το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας I Love English, είναι το μόνο κέντρο εξειδικευμένο σε προσεγγίσεις συνεκπαίδευσης, διδασκαλίας της Αγγλικής σε παιδιά και ενήλικες. Απο το 2012 τα ipad ενσωματώθηκαν στην ήδη πολυαισθητηριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική και εστιάζεται στις ανάγκες κάθε παιδιού με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης ,των ακαδημαϊκών του δυνατοτήτων και την τόνωση της αυτοπεποίθησης του.

Η εκπαιδευτική αυτη όαση σχεδιαστηκε με βάση τις ανάγκες των μαθητών και καθε χώρος είναι μοναδικός.Κάθε χρόνο ο χώρος ανανεώνεται και νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι υιοθετούνται με στόχους την αγάπη για την μάθηση ,το όραμα, κίνητρα και έμπνευση. Εικονική πραγματικότητα,παιχνίδια προσομοιώσης, project-based τεχνικές με βαση το θέατρο,τραγούδι και κατασκευές, εμπνέουν την αγάπη και τονώνουν την δημιουργικότητα των μαθητών.