«Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει.»  

William Arthur Ward

Ο τρόπος διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό του I Love English το οποίο προσαρμόζεται στις γνωστικές ανάγκες κάθε μαθητή.