Το I Love English είναι το πρώτο Κέντρο Διαφοροποιημένης Εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας με έτος ίδρυσης το 2005.Όραμα μας είναι η αγάπη της Αγγλικής γλώσσας και η κατάκτηση της μέσα απο ολιστικές μεθόδους που ευνοούν τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.Σύμμαχoς μας, η τεχνολογία και τα θεμέλια του οραματός μας ,ο εκπαιδευτικός.Αναζητούμε εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας με το ίδιο όραμα.