Κίνητρα

ipads, Εικονική πραγματικότητα, Project-based τεχνικές,θέατρο, τραγούδι, Gaming-Simulation, 3D learning, e-learning ......συνδυασμένα με το μαγικό συστατικό της Αγάπης.....